Hukuk Yayınları
Yeni Çıkan Yayınlar :      Haziran (50)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)      Şubat (129)      Ocak (115)
Anasayfa   >   Bankalar Hukuku   >   Davut GÜRSES

Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu

Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet SuçuSayfa Sayısı
:  
221
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7542-86-1

40,00 TL ( KDV Dahil )


İÇİNDEKİLER


Birinci Bölüm 


GENEL BİLGİLER, TARİHİ GELİŞİM 


§I. GENEL BİLGİLER


1. Banka Kavramı, Türleri ve Kuruluşu


2. Bankacılık Faaliyetleri


3. Banka Hukuku


4. Ekonomik Suç Kavramı ve Bankacılık Suçları


5. Zimmet Kavramı ve Zimmete Geçirme Fiili


§II. TARİHİ GELİŞİM


1. Genel Olarak Zimmet Suçunun Tarihi Gelişimi 


2. Bankacılık Zimmeti Suçunun Ülkemizdeki Tarihi Gelişimi


İkinci Bölüm 


SUÇUN FAİLİ, SUÇUN MAĞDURU, SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER, SUÇUN MADDİ KONUSU 


§I. SUÇUN FAİLİ


1. Genel Olarak


2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/1 Maddesine Göre Fail


3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/3 Maddesine Göre Fail 


§II. SUÇUN MAĞDURU


§III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER


§IV. SUÇUN MADDİ KONUSU


1. Suçun Maddi Konusunun Mülkiyeti


2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/1 Maddesine Göre Suçun Maddi Konusu


3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/3 Maddesine Göre Suçun Maddi Konusu


Üçüncü Bölüm 


SUÇUN UNSURLARI 


§I. MADDİ UNSUR


1. Fiil


2. Netice-Suçun Oluşumu Bakımından Zarar Kavramı


§II. MANEVİ UNSUR


1. Kast


2. Kastı Kaldıran Hata


§III. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU


Dördüncü Bölüm 


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 


§I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ


1. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme


2. İçtima


3. İştirak


§II. SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER 


1. Suçu Ağırlaştıran Nedenler


2. Suçu Hafifleten Nedenler


3. Etkin Pişmanlık Hali


§III. YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI


Beşinci Bölüm 


MUHAKEMEYE İLİŞKİN KURALLAR 


§I. MUHAKEMEYE İLİŞKİN KURALLAR


1. Yazılı Başvuru, Davaya Müdahale, İtiraz ve Bildirim 


2. Özel Görevli Mahkeme, Bilirkişi İncelemesi


3. Özel Soruşturma ve Kovuşturma


4. Dostane Çözüm


Altıncı Bölüm 


BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİ VE ZİMMET SUÇU, BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMA 


§I. BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİ VE ZİMMET SUÇU


1. Kredi Kavramı


2. Bankacılık Mevzuatı İle Bankacılık Usul ve Prensiplerine Uygun Krediler


3. Zimmet Suçuna Konu Olabilecek Kredi İşlemleri


§II. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMA


1. Genel Zimmet Suçu ve Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu


2. Dolandırıcılık Suçu ve Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu


3. Hırsızlık Suçu ve Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu


4. Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu 


ÖZET VE SONUÇ


KAYNAKÇA